On july 1st we invite you all to celebrate Pride at Trevarefabrikken in Henningsvær!
We gather again to emphasize the importance of inclusiveness, of the right to be who ever you want and the right love who ever you want ❤️

Again, dedicated locals will arrange for a lovely parade through Henningsvær (see separate event), and on the factory there will be a program throughout the day, including performances from DJ sunshine (aka Elin Már) and drag artist Frida Marida. There will be workshops, exhibitions, DJ-sets, shows and more – so save the date!

More info is coming.

Come as you are, and be welcome!

FRIDA MARIDA’S SPEECH FOR THE FUTURE: “The ReLOVution”
“There is no revolution without love” is the saying about Frida Marida’s show made exclusively for Oslo Pride and performed at Cosmopolite Scene. This is much more than a Drag show, and her greatest production this far.Frida means “special” and Marida means “sick” in Arabic, and Frida is the alter ego that saved the Lebanese Hani Assaf from depression, identity problems, self-image and body pressure. — She was born from my pain. I call her my superhero, because she truly saved me, says Assaf.

Queen Frida sings in Arabic, French, English and other languages in a Western style with a Middle Eastern twist. Because of this, Frida Marida has become a symbol for minorities in Norway. “The ReLOVution” show songs invites the audience to join a discussion, by presenting themes and questions they have to take into consideration.

Frida Marida is a voice for minorities in the Norwegian Drag community, and a strong representative when 50 years of freedom for gay people in Norway is celebrated. “The ReLOVution” uses revolutionary songs as a reference to show how the future might be if we act now! To a large extent, the show is also about the battles not yet won by the LGBTQIA+-movement. To wake up the audience – that is the true goal for this show. Frida wants us to take responsibility and start practicing human rights. “The ReLOVution” is Frida Marida’s speech for the future, a show performed in ten languages, with eight musicians and five dancers.

CC: 0,-
Club night ID: 20
DJ-set: 22.00 – 02.00

For more information about the parade during day time coming soon!

Den 1. juli blir det igjen markering av Pride i Henningsvær!
Vi samles om en inkluderende feiring av kjærligheten og retten til å elske den man vil ❤️

På dagtid vil lokale krefter sørge for nok en nydelig parade gjennom værret, og på fabrikken blir det kulturelle innslag gjennom dagen og kvelden, med flere gledelige gjensyn fra fjoråret. DJ Sunshine (aka Elin Már) byr igjen opp til dans “in the name of love”, og drag artist Frida Maria tar turen fra hovedstaden for et eksklusivt show i Lofoten!

Utstilling, Workshops, Dj-sett, Show – Hold av datoen!
Mer info kommer

Velkommen til alle og enhver!

FRIDA MARIDAS TALE TIL FREMTIDEN: «The ReLOVution»
Frida Marida lanserer sitt nye show i forbindelse med Oslo Pride, og den 1. juli tar hun med seg showet til Henningsvær!

«Det blir ingen revolusjon uten kjærlighet», sies det om showet til Frida Marida, som er hennes største produksjon så langt, og så mye mye mer enn bare et dragshow.

Frida betyr «spesiell» og Marida betyr «syk» på arabisk, og er alteregoet som reddet libaneseren Hani Assaf fra depresjon, identitetsproblematikk, selvhat og kroppspress.
– Hun ble født ut av smerte. Jeg pleier å kalle henne min superhelt, for hun reddet meg virkelig, forteller Assaf.

I showet synger Drag Queenen på arabisk, fransk, engelsk og enda flere språk i en vestlig stil, men med elementer hentet fra Midtøsten. På grunn av dette har Frida Marida blitt et symbol for minoriteter i Norge. Sangnumrene inviterer til diskusjon med publikum, og salen blir presentert med temaer og spørsmål som de må ta stilling til.

Frida Marida er en stemme for minoritetene i Drag-miljøet, og en sterk representant når 50 år med frihet for homofile skal feires i Norge. «The ReLOVution» bruker revolusjonssanger som en referanse for å vise hvordan fremtiden kan bli hvis vi handler nå! Showet handler også i stor grad om kampene i LGBTQIA+-bevegelsen som ennå ikke er vunnet. Målet med forestillingen er å vekke publikum. Frida Marida ønsker at vi alle skal gripe vårt ansvar for hvordan vi kan utøve menneskerettigheter.

«The ReLOVution» er Frida Maridas tale til fremtiden, med et show fremført på ti språk, med åtte musikere og fem dansere.

Samarbeidspartnere: Cloudberry Multimedia, Karmaklubb, Oslo Pride og Cosmopolite Scene. Showet er støttet av Kulturrådet.