Márkomeannu og Musikk i Nordland presenterer: Moddi + Kajsa Balto

Visesangeren Moddi vokste opp på Senja med østlandsk mor. Kajsa Balto tilbragte barndomsårene midt i Oslo med samisktalende far. Nå møtes de to sangerne for første sang gjennom musikken.

Hva betyr det å høre til? Både Pål Moddi Lue og Kajsa Balto har gjennom hele livet brukt musikken til å utforske spørsmål om identitet og tilhørighet. Når den samiske festivalen Márkomeannu i Evenes i år feirer 25-årsjubileum, gjør de det ved å invitere de to artistene til en og samme scene hvor det nordnorske og det samiske får rom til å komme hverandre i møte.

På den kommende turneen møtes Moddis nordnorske viser og Baltos samiske sanger til en konsert hvor språkene, stemningene og historiene fra de to artistene utfyller hverandre og dytter hverandre videre. Konsertrekka sparkes i gang under Vinterfestuka i Narvik, slynger seg så gjennom markesamisk område langs fylkesgrensen mellom Troms og Nordland.

NO: Turneen er støttet av Sparebank 68° Nord og Kulturdirektoratet.

SÁ: Viisálávlu Moddi šattai bajás Sáččás nuortanorgalaš etniin. Kajsa Balto fas šattai bajás gasku Oslo áhčiin gii hálai sámegiela. Dál soai deaivvadeaba vuosttaš háve musihka bokte.

Maid mearkkaša gullevašvuohta? Sihke Pål Moddi Lue ja Kajsa Balto leaba olles eallima geavahan iežaska musihka dasa ahte suokkardit jearaldagaid čadnon identitehtii ja gullevašvuhtii. Go sámi festivála Márkomeannu Evenáššis dán jagi ávvuda 25 jagi, de sii bovdejit dan guokte artistta seamma lávdái, ja nu Davvi-Norga ja Sápmi beassaba deaivvadit.

Boahttevaš turneas Moddi Davvi-Norgga ja Baltto sámi lávlagat bohtet oktii konsearttas gos artisttaid gielat, miellalágit ja muitalusat dievasmahttet nuppit nuppiid ja maiddái hoiget nuppit nuppiid ovddos guvlui. Konseartaráidu álggahuvvo Vinterfestukas Áhkánjárggas, mohkkasa márkosámi guovllu čađa Romssa ja Nordlándda fylkkarájá lahka.

Prošeavtta juolludeaddjit leat Sparebank 68° Nord ja Kulturdirektoratet.