Emma’s music is melancholic, honest and intimate. She often moves within a stripped down and minimalistic landscape focusing on voice and personal lyrics.

After making music in her bedroom for years, Emma released her first single “Closer” in 2017. The self composed electronic pop song – that has over 12 million streams on Spotify – sent the Nesodden native to the Norwegian Urørt final.

The past few years Emma has continued to release new music, amongst others, the single “Someone To Break Your Heart” that has over 4 million streams on Spotify. Several of the latest singles have also been listed on both NRK P3 and P1.

The 26 year old has played at festivals like Slottsfjell, by:Larm and Jajaja (London), and been the supporting act for Carly Rae Jepsen at Sentrum Scene in Oslo.

These days Emma is working on her debut EP, waiting to be released during the fall of 2022. The first single will be released in June. Emma is signed to the publishing company Kobalt Music Group in London.

Emmas musikk er melankolsk, ærlig og nær. Hun beveger seg ofte i et nedstrippet og minimalistisk landskap med fokus på stemme og personlige tekster.

Etter å ha laget musikk på soverommet i flere år, slapp Emma sin første singel “Closer” i 2017. Den selvkomponerte elektroniske poplåten – som har over 12 millioner streams hos Spotify – sendte Nesodden-jenta til Urørt-finalen.

De siste årene har Emma fortsatt å gi ut ny musikk, blant annet singelen “Someone To Break Your Heart” som har over 4 millioner streams på Spotify. Flere av de siste singlene har blitt listet på både P3 og P1.

26-åringen har spilt på blant annet Slottsfjell, by:Larm og Jajaja (London), samt varmet opp for Carly Rae Jepsen på Sentrum Scene.

For tiden jobber Emma med sin debut-EP som kommer ut høsten 2022. Første singelen kommer juni. Emma er signert med publishing-selskapet Kobalt Music Group i London.