Studenter fra Nordland kunst- og filmhøgskole viser videoarbeider, som på vidt forskjellige måter tilnærmer seg det bevegelige bilde.