Fieh is back and ready to release the follow up to the Norwegian Grammy nominated debut album “Cold Water Burning Skin”. As a Norwegian rural version of D’Angelos the Vanguard, Fieh’s debut was described as “future soul” and “left field P&B” by leading medias such as Clash Magazine and God Is in the TV, and the band now builds on this while at the same time expanding their sonic range.

The album “In the Sun in the Rain” is recorded with and produced by Lars Horntveth. The Jaga Jazzist member has a growing producer CV (Susanna Sundfør, The Staves, Kimbra) and he has definitely put his eclectic mark on the album, where he also plays a number of instruments. The mix is done by the legendary Russel Elevado, also known as “The Analog Ninja”, known for his work with D’Angelo, Angélique Kidjo and The Roots, to mention a few. Elevado has understood and enhanced the band’s intentions in the studio and contributed to improving their character.

Fieh first had their breakthrough with the single “Glu” in 2017, a song that quickly created a lot of international attention towards the group. Vast touring then took them to venues all over Europe. They have also toured all over Norway and played the biggest festivals. Among others, they played the Øya festival in Oslo twice, where the last time was as one of the last acts on the main stage.

The powerful and diverse ensemble is known for their ecstatic concerts. They are a group of friends who have played together for years, while always perfecting the band’s sound and their own skills. As the enormously talented musicians they are, they play effortlessly together as a tight entity, where each member also brings their own taste into the mix.

Fieh er tilbake og gjør seg klare til å slippe oppfølgeren til det Spellemannpris-nominerte albumet Cold Water Burning Skin. Som en norsk bygdeversjon av D’Angelos the Vanguard, ble Fiehs debut beskrevet som «future soul» og «left field R&B» av toneangivende medier som Clash Magazine og God Is in the TV, og bandet bygger videre på dette reisverket, men utvider også sitt soniske spekter.

Albumet In the Sun in the Rain er spilt inn med og produsert av Lars Horntveth. Jaga Jazzist-medlemmet har en stadig voksende produsent-CV (Susanne Sundfør, The Staves, Kimbra) og har definitivt satt sitt eklektiske preg på albumet, der han også spiller et utall instrumenter. Miksen er gjort av den legendariske Russell Elevado, også kalt «The Analog Ninja», kjent for sitt arbeid med D’Angelo, Angélique Kidjo og The Roots, for å nevne noen. Elevado har forstått og forsterket bandets intensjoner i studio, og har bidratt til å styrke bandets og innspillingens karakter.

Fieh slo gjennom med singelen «Glu» i 2017, som raskt skapte stor internasjonal oppmerksomhet rundt gruppa. Ustrakt turnévirksomhet tok dem til scener over hele Europa. De har turnert rundt om i hele Norge samt spilt på flere av de største festivalene, bl.a. to ganger på Øya hvorav den ene konserten var som en av de siste artistene på den største scenen.

Det mektige og mangehodede ensemblet er kjent for sine ekstatiske konserter og består av en vennegjeng som har spilt sammen lenge, mens de til enhver tid perfeksjonerer bandets sound og egne ferdigheter. Som de enormt talentfulle musikerne de er, spiller de helt uanstrengt sammen som en tight enhet, der hvert medlem også bringer sin egen smak til bordet.