This lively and dynamic Jivamukti inspired practice offers a rounded session for busy people. The practice is build up with a set sequence which includes warm-up, chanting, intention, sun salutations, standing positions, forward and backward bending, twists, upside down positions, meditation and relaxation – where music is used in the background throughout the whole practice. Since the practice is always the same, the students will recognize it after just a few practices.

 

Monthly membership
Yogi / 900 kr

Class pass
5 classes / 700 kr
valid for 6 months

Drop-in
Drop-in / 200 kr

Denne livlige og dynamiske Jivamukti-inspirerte klassen tilbyr en avrundet praksis for travle mennesker. Praksisen er bygget opp med en fast sekvens som inkluderer oppvarming, chanting, intensjon, solhilsener, stående stillinger, foroverbøyinger, bakoverbøyinger, twister, opp-ned-stillinger, meditasjon og avspenning – hvor musikk brukes i bakgrunnen gjennom hele timen. Siden sekvensen alltid er den samme, vil studentene kjenne den igjen etter bare et par klasser.