HØSTENS SKIFILMKVELD

Vi har samlet et kobbel av Skandinavias fremste skikjørere og skifilmskapere, og reiser ut på veien med de beste
historiene deres fra vinteren som var – for å dra opp stemninga for vinteren som kommer.

Nikolai Schirmer, Hedvig Wessel, Jacob Wester og prisvinnende The Bunch. Fire filmer med fire unike tilnærminger til fjellet, kun avbrutt av pauser hvor du kan si hei og hallo til det lokale skimiljøet, filmskaperne og kjørerne.

-En skifilmturné av skikjørere for skikjørere. –

Early bird billetter: 264 NOK
Forhåndssalgs billetter: 326 NOK
Normal pris billetter: 378 NOK

Dørene åpner kl 19:00, forestillingen starter kl 19:30

Arrangementet har 18-årsgrense.

THIS FALL’S SKI MOVIE NIGHT

We’re hitting the road with a group of Scandinavia’s leading skiers and ski filmmakers, bringing their best stories from the winter that was – to get in the mood for the winter to come.

Nikolai Schirmer, Hedvig Wessel, Jacob Wester and award-winning The Bunch. Four films with four unique approaches to the mountain, with an intermission to say hi and hello to the local skiing community, the filmmakers and the riders.

– A ski film tour by riders for riders. –

Early bird tickets: 264 NOK
Pre-Sale tickets: 326 NOK
Regular tickets: 378 NOK

Doors open at 19:00, show starts at 19:30

The event has an 18-year age limit.

Ski you there! 😉