In these classes we’ll explore our bodies, imagination and relation to time and space. Through a series of improvisation exercises we meet the dance and move deep into our sensory and emotional world. The classes are guided by June and colored by you.

The classes are for everyone, no matter previous experience. June focuses on making the room a safe space where everyone gets the opportunity to to explore movement and feel comfortable throughout the class.

Please come a few minutes before the classes start to make sure your in the right place and mindset when we start.

 

Monthly membership
Yogi / 900 kr

Class pass
5 classes / 700 kr
valid for 6 months

Drop-in
Drop-in / 200 kr

I løpet av disse timene kommer vi til å utforske vår kroppslighet, fantasi og relasjon til tid og rom. Gjennom en rekke improvisasjons-øvelser møter vi dansen og beveger oss dypere inn i vår sensoriske og følelsesmessige verden. Klassene blir guidet av June og fargelagt av deg.

Klassene er for alle, uansett om du tidligere erfaringer eller ikke. June fokuserer på å gjøre rommet til et trygt sted hvor alle har mulighet for å utforske bevegelse og er opptatt av at alle skal ha en behagelig praksis.

Kom gjerne noen minutter før timen starter slik at du er på plass i både kropp og sinn.